CT-Scannen

M&H 3D Reverse B.V. biedt de dienst aan om uw product CT te laten scannen. Onze gespecialiseerde Application Engineers zijn in staat om eventuele verdere softwarematige uitwerking voor u te verzorgen.

Wij gebruiken deze technologie voor onze cliënten, met als doeleinden:


De technologie is in staat een nauwkeurigheid te halen van beter dan 0,05mm. Na de CT-Scan geneert de software een polygoon ‘.stl’ model, die de binnen- en buitenzijde van het product bevat. Mocht een product uit verschillende materialen bestaan, dan is de software in staat deze te onderscheiden van elkaar in het '.stl' model.

Als er geen tekening of CAD model van het product voorhanden is, zijn wij in staat met het  ‘.stl’ model softwarematig een CAD model te genereren. Tevens kunnen wij met het ‘.stl’ model  op verschillende punten een “Kwaliteitscontrole” uitvoeren. In dit geval ontvangt u een officieel onafhankelijk meet rapport van M&H 3D Reverse B.V.

CT-Scannen passen wij toe op producten van:

 • Aluminium gieterijen
 • Kunststof spuitgieterijen
 • Rubber- en pakkingindustrie
 • Connector- en elektronica industrie

Ter controle van:

 • Lucht insluiting
 • (Inwendige) wanddiktes
 • Maatvoering
 • Samenstellingen van verschillende materialen op onderlinge pasmaten en mechanische werking, afdichting, componenten plaatsing enzovoort.

 

Wat is CT-Scannen?

“CT is de afkorting van “Computer Tomografie”. Tomografie is de benaming voor het maken van non-invasieve 2 dimensionale afbeeldingen van 3 dimensionale objecten waarbij enkel een bepaalde doorsnede zichtbaar wordt. Door vele van deze afbeeldingen digitaal met elkaar te combineren is een 3D model te genereren die ook het inwendige bevat.”

 

Bij het CT-scannen worden in een röntgenbuis met hoog voltage elektronen versnelt en tegen een hardmetaal oppervlak gebotst. De deeltjes die hiervan afketsen genereren röntgenstralen. Deze stralen gaan door het object en komen hierdoor verzwakt op een detector plaat. Door het object 360o te roteren, zal uiteindelijk de software een 3D beeld genereren.

Machines met detector plaat noemen we ‘flat panel’ scanners.

Materialen met een lage densiteit zijn uitermate geschikt om met een ‘flat panel’ CT te worden gescand:

 • Kunststof
 • Rubber
 • Dunwandig staal
 • Electronica (componenten)
 • Glas
 • Gips
 • Hout (papier)
 • Koolstofmaterialen
 • Voedsel
 • Flora (planten)
 • Insecten (niet levend)

Voor producten met een hoge densiteit en massievere vormen maken wij gebruik van een lineair CT-Scanner. Deze CT-Scanner kan met een hoger voltage het product doorstralen.

De bron geeft een smalle bundel straling af die in een rechte lijn door het object heen gaat. Op deze wijze worden er ruim 1000 opnames gemaakt per volledige omwenteling waarna de bron enkele tienden millimeters in hoogte verplaatst wordt.


Voor met name de volgende materialen is de lineaire methode geschikt:

 • Staal
 • Harde Aluminium legering
 • Edelmetaal
 • Steen
 • Gietijzer

Beide bovengenoemde opties geven de mogelijkheid om bijna elk product CT te scannen en de gewenste informatie te verzamelen. Afhankelijk van het product, de aantallen en gewenste nauwkeurigheid zal de één beter passen dan de ander.

Het object dat doorstraald is bij het CT-Scannen zal geen reststraling bevatten.

Voedsel kan hierdoor zonder gevaar gescand worden.


Heeft u vragen over CT-Scannen? Neem dan gerust telefonisch contact op met ons, wij beantwoorden graag uw vragen.