Kwaliteitscontrole

Voor veel van onze klanten voeren wij kwaliteitscontroles uit. We meten objecten en vergelijken de meetresultaten met de maten op de oorspronkelijke CAD-tekening. Eventuele afwijkingen brengen we overzichtelijk in kaart in een meetrapport. Afhankelijk van object en opdracht beoordelen wij welke meetmethode we gebruiken: optisch, tactiel of een CT-scan.

Productiebedrijven of toeleveranciers hebben soms zeer nauwkeurige meetgegevens nodig om de werkelijke maten van het product te controleren of aan te tonen. Vele bedrijven hebben een eigen meetkamer voor deze metingen. In de praktijk blijkt echter dat de gebruikte meetinstrumenten niet nauwkeurig genoeg zijn omdat ze niet gekalibreerd zijn of dat de meting niet objectief is omdat de meting door de eigen meetkamer uitgevoerd wordt.

 

Voordelen kwaliteitscontrole door M&H 3D Reverse:

  • Kwaliteitsborging
  • Het voorkomen van uitval en afwijkingen van uw productieproces
  • Bewijsvoering van de werkelijke maten van het product
  • Bij eventuele problemen de oorzaak gelijk kunnen erkennen aan de hand van de maten
  • Vertrouwen genereren doordat u kunt aantonen dat een product geproduceerd is binnen de eisen en toleranties
  • Vertrouwen genereren doordat een onafhankelijk en ervaren meetbureau de kwaliteitsmeting laat uitvoert

Steekproef meting op productie

Voor een groot aantal van onze klanten verzorgen wij steekproefsgewijs productiecontroles. Bij grote productieaantallen leveren bedrijven ons daarvoor een aantal producten per batch. Als de steekproeven structureel worden uitgevoerd is het zelfs mogelijk om een trendanalyse te leveren. 

Meetrapport

M&H 3D Reverse kan precieze rapportages leveren die voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden (ISO 1101/ ASMEY14.5 VDI 2634). Wij zijn in staat om de gevraagde maten overzichtelijk weer te geven in een meetrapportage. Tevens is het mogelijk om bij een optisch gemeten onderdeel een kleurenvergelijk te leveren die in één blik weergeeft waar het product buiten de toleranties ligt.