Reverse Engineering

U wilt een bestaand product aanpassen, maar u heeft geen tekening of 3D CAD-model (meer). M&H 3D Reverse heeft zeer gespecialiseerde werknemers die 3D CAD-modellen creëren op basis van het huidige fysieke product. Heeft u zelf de expertise of software niet in huis, dan kunnen we het ontwerp aanpassen aan de hand van uw specificaties. M&H 3D Reverse levert aan de hand van de wensen van de klant CAD nurbs en CAD features modellen aan.

Met reverse engineering beschikt u snel over de benodigde CAD-modellen voor ontwikkeling of eventuele doorontwikkeling van uw product. Een fysiek product of fysiek ontwerp vormt de basis.

Voordelen

U verkort het ontwikkelingsproces, u heeft al een volledig ontwikkeld product aan het begin van de productie en kunt de product- en productiekosten verlagen.

Het doel van reverse engineering is om een product te ontwikkelen met dezelfde of gelijkwaardige maatvoering als een bestaand product, of om een bestaand product digitaal op te bouwen. Voor het vergaren van de digitale data maken wij gebruik van optische, tactiele en computer tomografische meetsystemen. Met behulp van speciale software word de data omgezet in een CAD nurbs of CAD features voor gebruik in de reguliere CAD-systemen.
 

Waarom reverse engineering?

  • Er is onvoldoende documentatie van het originele ontwerp van een product of onderdeel beschikbaar.
  • Kwaliteitscontrole.
  • De originele ontwerpdocumentatie van een product of onderdeel is verloren gegaan of heeft nooit bestaan.
  • Voor verbetering van een product of onderdeel door het wegnemen van bepaalde slechte eigenschappen (zonder de functionaliteit van het product of onderdeel aan te tasten).
  • Maken van een goede en slechte eigenschappenanalyse van een product of onderdeel.
  • Updaten van bestaande CAD (Computer Aided Design) modellen, omdat deze niet voldoen voor bestaande productiemethoden of voor vernieuwingen.
  • De originele leverancier kan of wil geen extra onderdelen leveren.
  • Product ontwikkelingstijden verkleinen.

 
Scandata
Scandata
Scandata die nodig is voor het Reverse Engineeren.
Schetsen en bematen
Schetsen en bematen
Features aanmaken die nodig zijn voor het Reverse Engineeren.
Uiteindelijke CAD
Uiteindelijke CAD
Het model is opgebouwd
M&H 3D Reverse kan op twee verschillende methodes 3D scandata uitwerken tot CAD-data of een CAD-model.

  • CAD Nurbs
  • CAD Features

CAD Nurbs
Met de CAD Nurbs-methode worden de scandata ongewijzigd overgenomen in het CAD-model. Mogelijke oneffenheden of slijtage komen daardoor aan het licht. Cirkels blijken geen werkelijke cirkels en vlakken blijken niet 100% vlak. Elke vorm heeft immers wel een afwijking, hoe klein deze ook is. U maakt gebruik van CAD Nurbs als u exact dezelfde waardes van het object in een CAD overgenomen wilt hebben.

CAD Features

Met de CAD Features-methode worden onvolkomenheden in de vorm direct aangepast. Van een afgevlakte cirkel wordt een echte cirkel gemaakt en onzuivere rechte vlakken worden weer 100% recht. Het CAD-model is feitelijk weer zoals het oorspronkelijke model ooit geweest is of zou moeten zijn geweest.


Nurbs vs Features


M&H 3D Reverse werkt met de meest recente versies van Autodesk® Inventor®, Geomagic Design X en Geomagic Studio. Over het algemeen worden modellen naar andere CAD-pakketten geconverteerd als '.step' / '.stp' bestanden maar indien gewenst kunnen we bestanden uitgeven in een aantal andere formaten.