DistToPlan

Met een handlaser snel en nauwkeurig meten:

  • Eenvoudig te gebruiken.
  • Betrouwbare gegevens.
  • Tekenen tijdens het meten op locatie.

Modern door uit de hand te meten

Betrouwbare AutoCAD tekeningen van bestaande objecten vormen de basis voor de planning, bouw en een succesvol facilitair management.
DistToPlan is een professioneel hulpmiddel voor gestructureerde en efficiënte meting van bestaande objecten.

Met een Bluetooth handheld laser worden gemeten afstanden automatisch overgebracht naar de gebruikte laptop en vervolgens ingevoerd naar schaal van de bestaande AutoCAD tekening. Geschikt voor het maken van gedetailleerde tekeningen met kamers, deuren, ramen en die verband houden met bestaande informatie, zoals gebruik, vloeren, enz. zelfs tijdens de meting op locatie.

AutoCAD / AutoCAD LT samenwerkend met DistToPlan ondersteunt indirecte metingen en constructiemethodes en vermindert het aantal metingen drastisch.
Een intelligente verkenner maakt het mogelijk om op grond van bestaande informatie volgens de huidige normen (in de database) de kwaliteit te generen. Omdat de database vrij definieerbaar is kan worden voldaan aan alle specificaties van het vastleggen van gegevens zodat ze in bestaande CAFM SYTEMS kunnen worden ingebracht.

Door het gebruik van DistToPlan hoeft er niet meerdere malen op dezelfde plaats gemeten te worden. De voortdurende, papierloze stroom van gegevens zullen niet alleen sneller de omtrekken van objecten genereren maar ook de tekeningen.

Video

Voordelen:

  • Voorkomt  het meerdere malen meten van een gebouw.
  • De tekening van het gemeten object voorkomt fouten en/of vergeten van vereiste metingen.
  • De automatische workflow voorkomt fouten in de data-acquisitie en verspreiding van die gegevens.
  • Het werk kan worden gedaan door één persoon (in plaats van twee of meer).
  • De data van de disto wordt met Bluetooth  overgezonden naar de laptop. 
  • Speciale commando’s verzorgen een snelle en juiste positie van objecten in AutoCAD.

-->