MonuMap

  • Gestructureerde CAD-gegevens.
  • Visualisatie van bestaande situatie.
  • Planning.

 

In kaart brengen van de bestaande situatie en gebreken

MonuMap is Kubit software voor het in kaart brengen van de huidige situatie van bestaande gebouwen. MonuMap wordt veel gebruikt bij de beoordeling van bestaande gebouwen zoals de monumentenzorg en archeologie. 
Geometrisch gecorrigeerde digitale beelden, gescande tekeningen of gemeten punten dienen als basis voor het in kaart brengen van de huidige situatie op schaal 1:1 en geometrisch vergelijk van foto's en tekeningen, welke direct worden gemaakt in MonuMap. De data structuur is vrij definieerbaar en kan worden aangepast voor de benodigde taak. 
Typische opgave van opdrachten zijn:

  • Documentatie van objecten zoals bakstenen, stenen, tegels, definitie door kleur, leeftijd, materiaal, enz.
  • Documenteren van inventaris.
  • Situatie beoordeling en/of visualisatie van huidige situatie.
  • Planning van behoud of herstel van de situatie kan worden opgenomen in de tekening.

 Voordelen:

  • Gestructureerde gegevens over de toestand van de gebouwen en objecten.
  • Automatische visualisatie.
  • Overzicht van de huidige situatie in combinatie met te plannen activiteiten.