PointSense Plant

  • Design van Industrieële faciliteiten met scandata
  • Automatische herkenning van standaard industrieële onderdelen
  • Best-fit alle leiding elementen op puntenwolk data

Intelligent Plant Design met Laser Scan Data in AutoCAD

PointSense Plant biedt hulpmiddelen voor het herkennen van partronen in de puntenwolk data. Dit geeft de ontwerpers de mogelijkheid om direct te werken in de voor hen bekende AutoCAD gebasseerde plant design programma's (Plant 3D, MEP, CADWorx, AutoPlant, etc.). Exacte knooppunten voor onderdelen kunnen ook worden bepaald zonder modelering. Dit is een aanvulling op de al bestaande PointSense fucnties voor modelering, managing en manipulering van data sets in AutoCAD

Loop door een plant

Automatisering en patroon herkenningen zijn essentieel voor het efficient gebruik van puntenwolk data maar teveel automatische handelingen kunnen lijden tot fouten. De "Walk the Run" functie laat gebruikers rondlopen door de digitale plant. Tijdens deze "wandeling" wordt er gebruik gemaakt van patroon herkenning en suggesties voor het gebruik van elleboog delem, t-stukken en passende delen op basis van een digitale calatogus. Deze semi-automatische benadering houdt de gebruiker de controle over het modelerings proces en de naukeurigheid.

Inteligente middenlijnen, Solids or Intelligent Plant 3D Objects

Na het bewandelen van de "Walk the Run" zijn er een scala aan opties voor het exporteren van AutoCAD solids, een gedetailleerde 3D polylijn die de juiste locatie van het juiste onderdeel van de pijp laat zien.

Constructie balken en Stale constructies

Constructie balken kunnen direct uit de punten wolk data worden gehaald met slechts 2 klikken op de knop. Batch fitting modes maken het mogelijk om meerdere balken te gerbuiken in 1 sessie. Een standaard structurele catalogus zijn aanwezig maar de gebruiker kan ook zelf structurele vormen toevoegen met een aantal beperkingen waardoor de zelf gemaakte vormen passen op de bestaande structuur

Flexibele Leidingen Catalogus

PointSense Plant voorziet u van de meest gebruikelijke leidingen die nodig zijn voor meerdere industrieën. De plant 3D catalogus kan direct worden geopend. Mocht het zo zijn dat een aansluiting niet bestaat dan kan de gebruiker zelf gemaakte patronen toevoegen aan de bibliotheek. De software leert dan het patroon te gebruiken in een leiding net. Dit is uitstekend voor speciale aansluitingen.

VirtuSurv en PointSense Plant

Het boven aanzicht geleverd door VituSurv verzorgt een duidelijk beeld van de losse scans en maakt het mogelijk om makkelijk te navigeren dan in AutoCAD. Gebruikers kunnen ook direct tekenen en modeleren in CAD in samenwerking met de PointSense Plant commando's.

Tank Analyse Tools

Cylindrische tanks, boilers of containers kunnen worden onderzocht. Ook kunnen er vermings analyses worden geanalyseerd. Volume berekeningen kunnen hoog nauwkeurig worden berekend

Voordelen:

  • Intuïtieve stappen voor het modelleren of afleiden van aansluitpunten voor leidingsystemen, stalen constructie en het koppelen aan de industrie standaard piping design software pakket.
  • Catalogus met patroonherkenning voor standaard of zelfgemaakte hulpstukken
  • Geen dure, ingewikkelde software nodig naast AutoCAD
  • Clash detection ondersteuning tussen solids en puntenwolk data
  • Clash detection support between solids and cloud data.
  • Ondersteuning voor geïsoleerde pijpleidingen.


Millions of Points in AutoCAD