Prijslijst

Prijslijst PointSense

Prijslijst VirtuSurv

Prijslijst PhoToPlan

Prijslijst TachyCAD

Prijslijst Overige Software

 

PointSense

PointSense Plant beschikt over gereedschappen voor het herkennen van fabrieksmaterialen in puntenwolken en geeft ontwerpers de mogelijkheid om deze data te gebruiken in hun AutoCad ontwerp programma van keuze (Plant 3D, MEP, CadWorX, AutoPlant, enz.)

PointSense Building word gebruikt om 2D plannen te genereren uit 3D data in korte tijd, bijvoorbeeld voor het plannen van vastgoed, faciliteitbeheer, interieur planning en speciale constructies zoals scheepsbouw.

PointSense Heritage is geschikt voor het documenteren van historische monumenten in conservatie, onderzoek naar historische bouwtechnieken en het in beeld brengen van complexe driedimensionale uitgravingen in archeologie.

PointSense voor Revit maakt het mogelijk om binnen Revit BIM te modelleren vanuit puntenwolken.

PointSense Basic en Pro bieden verschillende gereedschappen voor het beheren en bewerken van laserscan data vanuit AutoCad, het ondersteund het importeren van bijna alle huidig beschikbare 3d laserscan data naar AutoCad.

Verschillen PointSense Basic en Pro

Licenties

 
          Commerciële huur licentie 1 week€    500
          Commerciële licentie/dongle administratie€    400
          Dongle€      50

PointSense Plant

 
          Commerciële licentie + dongle€ 4.390
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 4.790
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€ 4.390
          Educationele licentie + dongle€ 2.195
          Educationele netwerk licentie + dongle€ 3.095

PointSense Building/ Heritage

 
          Commerciële licentie + dongle€ 3.890
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 4.290
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€ 3.890
          Educationele licentie + dongle€ 1.945
          Educationele netwerk licentie + dongle€ 2.845

PointSense voor Revit

 
          Commerciële licentie + dongle€ 3.890
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 3.690
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€ 3.290
          Educationele licentie + dongle€ 1.645
          Educationele netwerk licentie + dongle€ 2.545

PointSense Basic

 
          Commerciële licentie + dongle€ 1.195
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 1.595
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€ 1.195

PointSense Pro

 
          Commerciële licentie + dongle€ 3.590
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 3.990
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€ 3.590
          Educationele licentie + dongle€ 1.795
          Educationele netwerk licentie + dongle€ 2.695
          Aanpassen vanuit PointSense Basic€ 2.395

Upgrade

 
          Nieuwste versie van PointSense Plant€ 3.515
          Nieuwste versie van PointSense Building/Heritage€ 3.115
          Nieuwste versie van PointSense voor Revit€ 2.635
          Nieuwste versie van PointSense Basic€    960
          Nieuwste versie van PointSense Pro€ 2.875
  

Licentietype aanpassen

 

PointSense Plant

 
          Aanpassen vanuit PointSense Plant Basic€ 3.195
          Aanpassen vanuit PointSense Plant Pro €    800 

PointSense Building/Heritage

 
          Aanpassen vanuit PointSense Building/Haritage Basic€ 2.695
          Aanpassen vanuit PointSense Building/Haritage Pro €    300 

Training

 
          AutoCad upgrade naar FARO €    100
          Webtraining PointSense Basic €    550 
          Webtraining PointSense Plant, Building, Heritage, Revit € 1.050
          Training op locatie € 1.050
          Upgrade naar training op locatie €    500
          Aangepaste training gebaseerd op project€    750
  

Onderhoud/Verlenging Onderhoud

 

Pointsense Plant

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      65
          Onderhoudscontract 1 jaar€    770
          Onderhoudscontract 3 jaar€ 1.845

Pointsense Building/Heritage

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      58
          Onderhoudscontract 1 jaar€    685
          Onderhoudscontract 3 jaar€ 1.635

Pointsense Revit

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      49
          Onderhoudscontract 1 jaar€    580
          Onderhoudscontract 3 jaar€ 1.385

Pointsense Basic

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      15
          Onderhoudscontract 1 jaar€    180
          Onderhoudscontract 3 jaar€    435

Pointsense Pro

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      45
          Onderhoudscontract 1 jaar€    540
          Onderhoudscontract 3 jaar€ 1.295
  
Terug naar boven 
  


VirtuSurv

In VirtuSurv voor Windows gemeten coördinaten en afstanden kunnen direct worden overgedragen in alle Windows gebaseerde vensters, ook is het mogelijk om informatie van de laser scanner direct in Excel bladen, databases of formulieren te plaatsen.

VirtuSurv voor AutoCad kan Coördinaten en complete commando ketens naar AutoCad en AutoCad LT sturen, het is mogelijk om laser scan data te  evalueren in AutoCad  zonder zware, complexe en soms langzame datasets te verwerken.

Metingen en geklikte punten in VirtuSurv worden tegelijkertijd getekend in AutoCad.

VirtuSurv voor BricsCad creëert een directe interface verbinding naar BricsCad

Licenties

 
          Commerciële huur licentie 1 week€    500

VirtuSurv voor Windows

 
          Commerciële licentie + dongle€    795
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 1.195
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€    795
          Educationele licentie + dongle€    400
          Educationele netwerk licentie + dongle€ 1.300

VirtuSurv voor Autocad

 
          Commerciële licentie + dongle€    995
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 1.395
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€    995
          Educationele licentie + dongle€    500
          Educationele netwerk licentie + dongle€ 1.400

VirtuSurv voor BricsCad

 
          Commerciële licentie + dongle€    995
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 1.395
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€    995
          Educationele licentie + dongle€    500
          Educationele netwerk licentie + dongle€ 1.400

Upgrade

 
          Upgrade naar nieuwste versie van VirtuSurv voor Windows€    640
          Upgrade naar nieuwste versie van VirtuSurv voor AutoCad€    800
          Upgrade naar nieuwste versie van VirtuSurv voor BricsCad€    800
          Aanpassen vanuit PointSense Building/Haritage Pro €    300 

Training

 
          AutoCad upgrade naar FARO €    100
          Webtraining PointSense Basic €    550 
          Webtraining PointSense Plant, Building, Heritage, Revit € 1.050
          Training op locatie € 1.050
          Upgrade naar training op locatie €    500
          Aangepaste training gebaseerd op project€    750
  

Onderhoud/Verlenging Onderhoud

 

VirtuSurv voor Windows

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      12
          Onderhoudscontract 1 jaar€    140
          Onderhoudscontract 3 jaar€    335

VirtuSurv voor AutoCad

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      15
          Onderhoudscontract 1 jaar€    175
          Onderhoudscontract 3 jaar€    420

VirtuSurv voor BricsCad

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      15
          Onderhoudscontract 1 jaar€    175
          Onderhoudscontract 3 jaar€    420
  
Terug naar boven 
 
PhoToPlan

PhoToPlan geeft de mogelijkheid om objecten in foto’s in juiste schaal en verhouding te plaatsen binnen AutoCad, hierna is het mogelijk om gebieden en afstanden te meten.

Afhankelijk van het pakket zijn diverse bewerkingen mogelijk met deze gegevens.

Verschillen tussen PhoToPlan versies

Licenties

 
          Commerciële licentie/dongle administratie€    400
          Dongle€      50
          Commerciële huur licentie 1 week€    500

PhoToPlan

 
          Commerciële licentie + dongle€ 1.790
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 2.190
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€ 1.790
          Educationele licente + dongle€    895
          Educationele netwerk licente + dongle€ 1.795

PhoToPlan Basic

 
          Commerciële licentie + dongle€    790
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 1.190
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€    790

PhoToPlan Pro

 
          Commerciële licentie + dongle€ 2.390
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 2.790
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€ 3.290
          Educationele licente + dongle€ 1.195
          Educationele netwerk licente + dongle€ 2.095

PhoToPlan Ultimate

 
          Commerciële licentie + dongle€ 3.290
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 3.690
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€ 3.290
          Educationele licente + dongle€ 1.645
          Educationele netwerk licente + dongle€ 2.545

Upgrades

 
          Nieuwste versie van PhoToPlan€ 1.435
          Nieuwste versie van PhoToPlan Basic€    635
          Nieuwste versie van PhoToPlan Pro€ 1.915
          Nieuwste versie van PhoToPlan Ultimate€ 2.635
  

Licentietype aanpassen

 

PhoToPlan

 
          Aanpassen vanauit PhoToPlan Basic€ 1.000

PhoToPlan Pro

 
          Aanpassen vanauit PhoToPlan€    600
          Aanpassen vanauit PhoToPlan Basic€ 1.600

PhoToPlan Ultimate

 
          Aanpassen vanauit PhoToPlan € 1.500
          Aanpassen vanauit PhoToPlan Basic€ 2.500
          Aanpassen vanauit PhoToPlan Pro€    900
  

Onderhoud/Verlenging Onderhoud

 

PhoToPlan

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      15
          Onderhoudscontract 1 jaar€    180
          Onderhoudscontract 3 jaar€    430

PhoToPlan Basic

 
          Onderhoudscontract 1 maand€        7
          Onderhoudscontract 1 jaar€      80
          Onderhoudscontract 3 jaar€    190

PhoToPlan Pro

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      30
          Onderhoudscontract 1 jaar€    360
          Onderhoudscontract 3 jaar€    865

PhoToPlan Ultimate

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      42
          Onderhoudscontract 1 jaar€    495
          Onderhoudscontract 3 jaar€ 1.185
  
Terug naar boven 
  

TachyCAD


TachyCad Building kan data die vergaart word door een tachymeter ter plaatse toepassen in een AutoCad tekening. Zo kunnen snel vloerplannen, secties, hoogteverschillen of 3D objecten gecreëerd worden.

TachyCad Heritage is geschikt voor het documenteren van historische monumenten in conservatie, onderzoek naar historische bouwtechnieken en het in beeld brengen van complexe driedimensionale uitgravingen in archeologie. 

Licenties

 
          Dongle€      42
          Commerciële huur licentie 1 week€    500

TachyCad Interior

 
          Commerciële licentie + dongle€ 3.390
          Educationele licentie + dongle€ 1.695

TachyCad Building Heritage

 
          Commerciële licentie + dongle€ 3.590
          Educationele licentie + dongle€ 1.795

Upgrade

 
          Nieuwste versie van TachyCad Interior€ 2.715
          Nieuwste versie van TachyCad Heritage/Building€ 2.875

Licentietype aanpassen

 
          Interior Aanpassen vanuit DisToPlan€ 2.200
          Interior Aanpassen vanuit Plug’nDraw€ 2.595
          TachyCad Building aanpassen vanuit DisToPlan€ 2.200
          TachyCad Building aanpassen vanuit Plug’nDraw€ 2.795

Onderhoud/Verlenging Onderhoud

 

TachyCad Interior

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      42
          Onderhoudscontract 1 jaar€    425
          Onderhoudscontract 3 jaar€ 1.020

TachyCad Building Heritage

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      38
          Onderhoudscontract 1 jaar€    450
          Onderhoudscontract 3 jaar€ 1.080
  
Terug naar boven 
  

Overige Software

DisToPlan is software voor het verwerken van gemeten data binnen gebouwen, ontworpen om meerdere inspecties van een gebouw te voorkomen.
Plug’nDraw is software om metingen van de  Leica’s 3D Distro scanner direct in AutoCad te tonen.

MonuMap is software om bestaande gebouwcondities in kaart te brengen, het word veel gebruikt in bouwonderzoek, monumentenbehoud en archeologie. Het programma gebruikt gerectificeerde foto’s,  gescande tekeningen en gemeten elevaties als basis. Foto rectificatie kan binnen MonuMap uitgevoerd worden.

Licenties

 
          Commerciële licentie/dongle administratie€    400
          Dongle€      50
          Commerciële huur licentie 1 week€    500

DisToPlan

 
          Commerciële licentie + dongle€ 1.390
          Educationele licentie + dongle€    695

Plug'nDraw

 
          Commerciële licentie + dongle€    795

MonuMap

 
          Commerciële licentie + dongle€ 1.390
          Commerciële netwerk licentie + dongle€ 1.790
          Commerciële netwerk licentie toevoegen€ 1.390
          Educationele licentie + dongle€    695
          Educationele netwerk licentie + dongle€ 1.595

Upgrade

 
          Upgrade naar nieuwste versie van DisToPlan€ 1.115
          Upgrade naar nieuwste versie van Plug’nDraw€    640
          Upgrade naar nieuwste versie van MonuMap€ 1.115

Licentietype aanpassen

 
          MonuMap aanpassen vanuit MonuMap Edit€    400
  

Onderhoud/Verlenging Onderhoud

 

DisToPlan

 
          Onderhoudscontract 1 maand           €      15
          Onderhoudscontract 1 jaar€    175
          Onderhoudscontract 3 jaar€    420

Plug'nDraw

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      15
          Onderhoudscontract 1 jaar€    175
          Onderhoudscontract 3 jaar€    420

MonuMap

 
          Onderhoudscontract 1 maand€      18
          Onderhoudscontract 1 jaar€    210
          Onderhoudscontract 3 jaar€    505
  
Terug naar boven